İlkelerimiz

  1. Dürüstlük: Çalışanlarına ve müşterilerine karşı sözde ve özde tutarlı davranmayı ifade eder.
  2. Belirlilik: Organizasyonlarda her türlü etkileşim için sınır ve yetkilerin net bir şekilde tanımlanması ve uygulanmasını ifade eder.
  3. Profesyonellik: Sorumluluğunu ifa eden her bireyin organizasyonun menfaatlerini, kendi duygu ve fevri davranışlarının gölgesinde bırakmama bilincinde olup, karşılaştığı duruma karşı akıl ve mantık çerçevesinde yaklaşma basiretine sahip olma meziyetlerini ifade eder.
  4. Süreklilik: Organizasyonun esas olduğu ele alınarak her bireyin üstlendiği görevin devamının akıcı şekilde sağlanabilmesi için bilgi, birikim ve tecrübelerin diğer üyelerle paylaşılması ve olası bir durumda boşluğun doldurulması ferasetini ifade eder.
  5. Şeffaflık: Tatmin edici bir hesap verme mekanizmasının zorunluluğunu ifade eder.
  6. Yazılılık: Kural olarak sorumluluk devrinin ve ispat yükünün bağlı olduğu usulü ifade eder.
  7. Yenilikçilik: Organizasyonun sürekli değişen rekabet koşullarına, iş yapma biçimlerine, müşteri taleplerine ve her türlü değişime açık ve duyarlı olma gerekliliğini ifade eder